Jump to Navigation
 

本馆动态

亚热带海洋经济信息

海洋是人类生存和发展的基本环境和重要资源,是世界各国进入全球经济体系的重要桥梁。

岭南文化系列-广东湛江雷州石狗文化多媒体数据库

雷州石狗作为一方的“守护神”,放在人们经常出入的必经之处,崇尚礼教的雷州先民对石狗形象进行了创新。

 

红土文化

湛江文化具有浓郁的地域特色,特殊的地理条件孕育和保留了古朴的红土文化。

 

                                                 

 Main menu 2

by Dr. Radut